Norsk opplæringskontor for ISO- fagene
(Isolatør-Stillas-Overflate Fagene)

Vi setter bedriftene og lærlingene i fokus og arbeider kontinuerlig for å heve bransjens anseelse