Formålet til NOFISOF kan kort beskrives på følgende måte:

  • Tegner lærekontrakter.
  • Påser at all nødvendig teori i forbindelse med læreforholdet avlegges.
  • Bidrar med hjelp til å utarbeide internplaner for opplæringen, foretar rotasjoner og hospiteringer, slik at hele bredden av mål i læreplanen dekkes.
  • Planlegger og gjennomfører kurs for lærlinger, faddere, instruktører og faglige ledere.
  • Følger opp lærling og bedrift gjennom lærlingsamtaler, evaluerer og fører evalueringssamtalen inn i opplæringsboken
  • Melder opp, tilrettelegger for fagprøver og forbereder lærlingen på hva som venter.
  • Markedsfører ISO-fagene og til en viss grad bedriftene gjennom vår hjemmeside, på skolebesøk og ved stand brukt på yrkesmesser.
  • Driver dimensjoneringspolitikk i forbindelse med opprettelse og nedlegging av skoleklasser, slik at bedriftene får tilgang på og utdannet riktig arbeidskraft.
  • Hjelper bedriftene så langt som mulig med all nødvendig bekreftelse i forbindelse med oppmelding av praksiskandidater til fagprøve.
  • Vi er bedriftens ressurssenter innenfor fagopplæring.​

NORSK OPPLÆRINGSKONTOR FOR ISO- FAGENE

Et opplæringskontor er et samarbeidsorgan mellom bedrifter som sammen påtar seg opplæringsansvar for lærlinger. Opplæringen kan foregå i en eller flere av medlemsbedriftene.

Opplæringskontoret har som hovedoppgave å koordinere opplæringen i bedriftene.

Opplæringskontoret er faglig ansvarlig for opplæringen i b​edriftene og tegner lærekontrakt med lærlingene. Men det er bedriftene som ansetter lærlingen og har arbeidsgiveransvaret.

Opplæringskontoret fungerer også som faglig rådgiver for lærebedriftene.

Opplæringskontoret kan omplassere lærlinger eller holde kurs for å dekke enkelte deler av opplæringsplanen.

Opplæringskontoret mottar tilskudd for sine lærlinger. Tilskuddet fordeles til medlemsbedriftene etter opplæringskontorets vedtekter.

Vi setter bedriftene og lærlingene i fokus og arbeider kontinuerlig for å heve bransjens anseelse.