Slide

Norsk
Opplæringskontor
For iso fagene

(Isolatør-stillas-overflate fagene)

Vi setter bedriftene og lærlingene i fokus og arbeider kontinuerlig for å heve bransjens anseelse